Kontakt

ALUPROFIL Sp. z o.o.

Plac Czerwca 1976 roku Nr 7
02-495 Warszawa - Ursus

e.: biuro@aluprofil.pl

Dział sprzedaży

t.: +48.22 478 33 03
f.: +48.22 478 33 02

t.: +48.22 478 29 50
f.: +48.22 478 29 59

Dane rejestrowe Spółki

NIP: 522-26-58-441
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS: 0000133457.
Kapitał zakładowy 50.500 PLN.
BDO: 000057405

Rachunki bankowe

PLN: 07 1750 0009 0000 0000 2674 3451
EUR: 51 1750 0009 0000 0000 2675 1098
GBP: 61 1750 0009 0000 0000 2675 1209
USD: 73 1750 0009 0000 0000 2675 1284

Lokalizacja